Ikwo - Fra Verdal til Verdens ender
Powered by SmugMug Log In
Local market at Ikwo - Abakaliki. The market was influenced by people who had tasted their share of the local brew.
---
Lokalmarked i Ikwo - Abakaliki. Markedet var preget av folk som hadde fått sin porsjon av det lokale brygget. (Foto: Geir)

Local market at Ikwo - Abakaliki. The market was influenced by people who had tasted their share of the local brew.
---
Lokalmarked i Ikwo - Abakaliki. Markedet var preget av folk som hadde fått sin porsjon av det lokale brygget. (Foto: Geir)

nigeria1993